Hình ảnh hoạt động


Triển khai bảo vệ Cụm Công Nghiệp Phú Hưng tại Hưng Yên


Công ty Phú Hưng có trụ sở tại Hà Nội đầu tư trong lĩnh vực xây dựng khu công nghiệp, cho thuê mặt bằng nhà xưởng cho các công ty trong và ngoài nước từ năm 2003 đến nay ngoài phát triển dịch vụ Công ty còn tham gia lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến và phân phối thực phẩm, đến xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại và tư vấn đầu tư.

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Hình ảnh nhân viên bảo vệ Công ty Bảo Vệ An Ninh Việt Nam trong buổi bàn giao công tác bảo vệ tại cụm công nghiệp Phú Hưng

Với mục tiêu đến năm 2020 trở thành công ty có quy mô vừa lớn nhất miền bắc và đến năm 2030 trở thành tập đoàn có quy mô lớn. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty Phú Hưng không ngừng cải thiện hệ thống sản xuất, nâng cao trình độ quản lý hệ thống các công ty con thành viên, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, và đặc biệt đặt trọng tâm vào công tác phát triển nguồn nhân lực để có thể thỏa mãn tối đa nhất yêu cầu của khách hàng.

Công tác an ninh trong cụm công nghiệp cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo Công ty, sau thời gian kiểm tra và đánh giá năng lực các Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty ANVN được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ cho cụm Công nghiệp Phú Hưng tại Hưng Yên.

Đúng 10h00′ ngay 15/11/2016, lực lượng bảo vệ An Ninh Việt Nam do trưởng phòng nghiệp vụ cùng cán bộ nhân viên bảo vệ chính thức tiếp nhận, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn mục tiêu theo phương án bảo vệ và hợp đồng đã được ký kết giữa hai Công ty, thay thế cho lực lượng bảo vệ của Công ty Phú Hưng.

Share