Tin tức


Bảo vệ Yuki Sepre24 diễn tập PCCC


Liên Doanh Yuki Sepre24 định kỳ tổ chức diễn tập Phòng Cháy Chữa Cháy,Cứu Hộ Cứu Nạn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ. 

 

Share