Điểm nổi bật

- Là công ty bảo vệ áp dụng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại Việt Nam

 

 

- Ngoài các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi còn có đầy đủ các loại bảo hiểm như: 
- Tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Quản lý theo chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản;

 

 

 

Share